Đăng ký

Hãy thử bài học dùng thử miễn phí của QQEnglish.

Đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng , sau đó nhấp vào "Tiếp tục"

với địa chỉ Email

  • Chúng tôi sẽ gửi một thông báo xác nhận để xác minh địa chỉ email của bạn .
    Chúng tôi sẽ gửi thư xác nhận đến địa chỉ email bạn đã nhập để chúng tôi có thể xác minh địa chỉ email của bạn. Trong thư, có một liên kết đến một trang mà bạn có thể tiếp tục đăng ký
    Có thể thư xác nhận có thể bị gắn cờ là thư không được yêu cầu (spam), vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn có thể nhận email từ qqeng.com .

với tài khoản SNS

QQEnglish's use and transfer to any other app of information received from Google APIs will adhere to Google API Services User Data Policy , including the Limited Use requirements.